LITONBOX
Litonbox

Skyddskåpa för LED armaturer och drivdon.

Placeras i undertak för att skydda armaturen mot isolering och dyl.

Litonbox ger skydd så att armaturen klarar angivna säkerhetsavstånd så

skadlig uppvärmning inte sker av LED ljuskällan.

Effektiv avkylning gör att livslängden på ljuskälla och drivdon ökar.

Litonbox kan monteras i mellanväggar som installationsbox för drivdon och styrdon för t.ex. LED eller lågvoltshalogen.


E 74 610 35 - Liton LED-skyddskåpa

LITONBOXEN

inbyggd i vägg

45-regel med gips och OSB

74 610 37
74 610 36

TÄCKLOCK 100x200

Täcklock - Tillbehör till Litonbox

Vid installation av Litonboxen sätter man ett täcklock framför vilket döljer

boxen samt ger en snygg och stilren installation.

Det är sedan lätt att komma åt Litonboxen genom att avlägsna täcklocket.


E 74 610 36 - Litonbox Täcklock 100*200 för hål diam. 80mm x2 st

E 74 610 37 - Litonbox Täcklock 250*310 för hel box infälld i vägg

TÄCKLOCK 250x310